DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Bản Đồ

Thỏa Thuận Hòa Giải chia thêm vùng Bờ Vịnh thành các khu vực địa lý hoặc “Khu” liên kết với các Hạng Mục Thiệt Hại Hòa Giải nhất định. Công cụ bản đồ tương tác có thể giúp quý vị xác định liệu địa điểm của quý vị có thể bao gồm trong một hoặc nhiều Khu hay không.

Nhấp vào đây để xem Phân Loại Khu Tổn Thất Kinh Tế và tiêu chí Thực hiện.


Quý vị cũng có thể xem bản đồ độ phân giải cao bằng cách nhấp vào đây .Tìm Hiểu Thêm