Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Trên Mạng

Hội Thảo Cổng Mạng Thông Tin Deepwater Horizon

Chúng tôi đã tạo một số đoạn phim đào tạo trên mạng để hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng Cổng Mạng của Trung Tâm Quản Trị Yêu Cầu Bồi Thường Deepwater Horizon để nộp và quản lý các yêu cầu bồi thường của quý vị. Những đoạn phim này cung cấp các hướng dẫn theo từng bước để sử dụng các tính năng quản lý yêu cầu bồi thường có sẵn trên Cổng Mạng Thông Tin của quý vị và để điền và nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Trên Mạng. Những đoạn phim này cung cấp hướng dẫn trong việc sử dụng chức năng của Cổng Mạng Thông Tin và nên được sử dụng cùng với Tập Sách Hướng Dẫn cụ thể cho mỗi Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường.

Nhấp vào liên kết để tựa phim tương thích với hệ điều hành của quý vị. Tất cả các đoạn phim sẽ mở trong Windows Media Player của quý vị. Người sử dụng Mac có thể cần cài đặt Windows Media Components đối với QuickTime để xem các đoạn phim này. Các hướng dẫn cài đặt dành cho người sử dụng Mac có thể được tìm thấy ở đây: Các hướng dẫn để Tải Về Windows Media Components đối với phần mềm QuickTime.

Nếu quý vị là một luật sư và có câu hỏi về Cổng Mạng Thông Tin của quý vị hoặc nộp yêu cầu bồi thường, vui lòng liên hệ Liên Lạc Công Ty của quý vị hoặc Nhóm Đại Diện Luật Sư tại AttorneyQuestions@dhecc.com, hoặc gọi 1-800-353-1262. Nếu quý vị không được đại diện bởi một luật sư và có câu hỏi về Cổng Mạng Thông Tin của quý vị hoặc nộp yêu cầu bồi thường, gọi 1-866-992-6174 hoặc đến một Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Cổng Mạng Thông Tin Luật Sư

Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân

Cổng Mạng Thông Tin Không Có Luật Sư Đại Diện

Gian Hàng Lễ Hội Và Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân

Mẫu Đăng Ký

Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp

Chữ Ký Điện Tử

Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

Công Cụ Chỉ Báo Vị Trí Kinh Tế và Tài Sản

Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Bị Thất Bại

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Bất Động Sản Ven Biển

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Bất Động Sản Vùng Đất Ngập

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Doanh Số Bất Động Sản

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Phương Tiện Sinh Sống

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Phương Tiện Sinh Sống

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Tàu Bè

Chương Trình Bồi Thường Hải Sản

Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè


Tìm Hiểu Thêm